Eng | 中文
字型大小︰最大 字型大小︰較大 字型大小︰原設定
教育局2017/18中六學生資訊專頁

大學聯合招生辦法 (JUPAS)

聯招參與院校入學要求

院校 基本入學要求 申請評審
(收生成績計算)
香港城市大學 學位課程 學位課程
副學位課程 副學位課程
香港浸會大學 學位課程 學位課程
嶺南大學 學位課程 學位課程
香港中文大學 學位課程 學位課程
香港教育大學 學位課程 學位課程
副學位課程 副學位課程
香港理工大學 學位課程 學位課程
副學位課程 副學位課程
香港科技大學 學位課程 學位課程
香港大學 學位課程 學位課程
香港公開大學 學位課程 學位課程